Thông báo V/v nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), ngày Lễ Chiến thắng 30-4 VTEC

Thông báo V/v nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), ngày Lễ Chiến thắng 30-4

THÔNG BÁO

V/v nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), ngày Lễ Chiến thắng 30-4

và ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm 2015

 

Thực hiện Thông báo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), ngày Lễ Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm 2015;

Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo thực hiện nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), ngày Lễ Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm 2015 như sau:

Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), ngày Lễ Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm 2015: Nghỉ ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu (từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015).

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên đi làm bù vào ngày thứ Bảy, ngày 25/4/2015.

- HSSV học bù vào ngày thứ Bảy, ngày 25/4/2015 (các môn học của ngày thứ Tư, ngày 29/4/2015)

Như vậy, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), ngày Lễ Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm 2015, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên trong toàn trường sẽ nghỉ từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015.

Thừa lệnh Hiệu trưởng trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc, phòng Tổ chức - Hành chính thông báo để các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc biết và thực hiện./

 

Nơi nhận:

TL.HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

- Các phòng, khoa,

đơn vị trực thuộc;

- Lưu: TC-HC.

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

 

 

Bùi Trung Dũng

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438928

      Trang web hiện có: 19 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715