Giữ gìn trang thiết bị, vệ sinh môi trường VTEC

Giữ gìn trang thiết bị, vệ sinh môi trường

   UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

                      Số: 183/CĐKTKT- QTĐS

     V/v giữ gìn trang thiết bị, vệ sinh môi trường

   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         

         Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Trưởng, Phó các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc.

Hiện nay tình trạng một số học sinh sinh viên thể hiện ý thức rất kém trong việc giữ gìn tài sản, trang thiết bị và vệ sinh trong khuôn viên trường. Qua kiểm tra đánh giá của cán bộ quản lý giảng đường. Hiện tượng học sinh sinh viên làm hư hỏng tài sản, trang thiết bị trên giảng đường, ăn quà vặt vứt giấy, vỏ của các bao bì đựng quà vặt, bã kẹo cao su,…trong sân trường, hành lang lớp và nhiều nữa là nơi ngăn bàn, dưới nền lớp học; sử dụng nước uống, nước rửa một cách lãng phí, khi ra về không tắt quạt, bóng điện, chưa có ý thức giữ gìn nhà vệ sinh chung.

Để đảm bảo việc giữ gìn tài sản, trang thiết và vệ sinh trong môi trường học đường. Nhà trường yêu cầu các Ông (Bà) Trưởng, Phó phòng, khoa thường xuyên kiểm tra, quán triệt tới giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và HSSV nghiêm túc chấp hành các quy định sau:

1. Có trách nhiệm bảo quản tài sản, trang thiết bị và giữ gìn môi trường sạch, đẹp trong lớp học, khu vực giảng đường, sân trường…bỏ rác đúng nơi quy định.

2. Nghiêm cấm học sinh sinh viên viết, vẽ lên tường, bàn ghế…vứt giấy, vỏ của các bao bì đựng quà vặt, bã kẹo cao su,… lung tung nơi sân trường, hành lang đặc biệt ở ngăn bàn, dưới nền lớp học.

3. Giáo viên bộ môn, Ban cán sự lớp có trách nhiệm quản lý phòng học, khi ra về phải tắt toàn bộ thiết bị điện, giữ gìn vệ sinh, sử dụng nước uống đúng mục đích, không lấy nước uống rửa tay, giặt rẻ lau...

4. Sử dụng nhà vệ sinh (WC) phải có ý thức giữ gìn trang thiết bị, dội nước sạch sẽ, bỏ giấy rác đúng nơi quy định tránh để tắc, hỏng.

5. Các trường hợp vi phạm hoặc cố tình làm trái các quy định trên sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường.

Yêu cầu: Các Ông (Bà) Trưởng, Phó phòng, khoa, đơn vị trực thuộc quán triệt giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và HSSV nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, PHT;

- Như trên;

- Lưu: QTĐS.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

ThS. Nguyễn Văn Đồng

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438880

      Trang web hiện có: 74 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715