XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018 VTEC

XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018

Theo Điều 93 của Bộ luật Lao động - Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012, doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương để nộp cho Phòng Lao động thương binh xã hội Quận, huyện theo nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương.Theo đó, từ 1/11/2018, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Căn cứ vào đặc thù sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp xây dựng chức danh, vị trí công việc và bậc lương phù hợp với doanh nghiệp mình. Số lượng bậc lương phụ thuộc vào lựa chọn xây dựng của đơn vị, thường thì các doanh nghiệp hay xây dựng 10 bậc. Người lao động khi mới vào làm việc sẽ áp dụng bậc 1, và theo quy chế tăng lương của doanh nghiệp mỗi lần sẽ lên 1 bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc.

Mức lương bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng. Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau: vùng I 3.980.000 đồng/tháng, vùng II 3.530.000 đồng/tháng, vùng III 3.090.000 đồng/tháng, vùng IV 2.760.000 đồng/tháng

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường

Khoảng cách giữa 2 bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. Và các nhóm vị trí công việc sau cũng xây dựng tương tự, lấy bậc 1 làm gốc, các bậc tiếp theo trong cùng một nhóm vị trí công việc cao hơn ít nhất bằng 5% của bậc trước liền kề. (Theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 7 nghị định 49/2013/NĐ-CP).

Các doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế quỹ tiền lương của doanh nghiệp mình và các quy định trên để xây dựng bảng thang lương của doanh nghiệp mình.

  Nguyễn Thị Ánh – Khoa Kinh tế

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1413442

      Trang web hiện có: 42 khách

Liên kết web