Kế hoạch tổ chức “Gặp mặt các thế hệ Học sinh, Sinh viên Khoa KTNN” nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc. VTEC

Kế hoạch tổ chức “Gặp mặt các thế hệ Học sinh, Sinh viên Khoa KTNN” nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            Số: 06/KH-KTNN Vĩnh Yên, ngày 6 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức “Gặp mặt các thế hệ Học sinh, Sinh viên Khoa KTNN”

nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc.

Trong khuôn khổ các hoạt động lễ kỷ niệm “50 năm xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc (1968-2018)” vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Khoa Kỹ thuật nông nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức Gặp mặt các thế hệ Học sinh, Sinh viên của Khoa với chủ đề “Tri ân và hội ngộ” như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Buổi gặp mặt là dịp để các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và cựu học sinh, sinh viên trong khoa:

- Cùng giao lưu, ôn lại những thành công, thành tựu của Khoa, Nhà trường những năm qua;

- Tri ân các thế hệ Cán bộ viên chức, thầy và trò.

- Là cầu nối giữa Nhà trường nói chung, Khoa Kỹ thuật nông nghiệp nói riêng với các cựu sinh viên, doanh nghiệp trong quan hệ hợp tác đào tạo góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

- Công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, tạo được mối quan hệ tốt đẹp giữa các thế hệ HSSV với Nhà trường và sinh viên đang học tập tại Trường;

- Đảm bảo văn minh lịch sự, phù hợp với quy tắc văn hóa.

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 7h30’ ngày 18 tháng 11 năm 2018

- Địa điểm: Nhà B3 – Khoa Kỹ thuật nông nghiệp – Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc – Số 55B Hùng Vường – Hội Hợp – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

            1. Từ 7h30’ đến 8h00: Đón tiếp khách mời.

            2. Từ 8h00 đến 8h30: Văn nghệ chào mừng.

            3. Từ 8h30’ đến 10h45: Gặp mặt các thế hệ Học sinh, Sinh viên của Khoa

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

                        - Phát biểu của Trưởng khoa Kỹ thuật nông nghiệp;

                        - Phát biểu của Nguyên lãnh đạo, cựu giáo viên, công nhân viên;

                        - Phát biểu của Cựu học sinh, sinh viên;

                        - Phát biểu của đại diện Doanh nghiệp;

                        - Phát biểu của Lãnh đạo nhà trường;

                        - Giao lưu văn hóa, văn nghệ.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Lãnh đạo khoa

            - Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt;

            - Phụ trách phân công, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch;

            - Chuẩn bị thư ngỏ và giấy mời, mời các nguyên lãnh đạo khoa, cựu giáo viên, công nhân viên của khoa và các doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với khoa.

4.2. Các giáo viên chủ nhiệm

            - Liên hệ và mời cựu học sinh, sinh viên các lớp đã chủ nhiệm;

            - Giữ mối liên hệ chặt chẽ và làm cầu nối giữa các thế hệ học sinh, sinh viên;

            - Thực hiện nhiệm vụ cụ thể do lãnh đạo khoa phân công.

4.3. Liên chi đoàn khoa

            - Chịu trách nhiệm khâu chuẩn bị khánh tiết, tổ chức và dẫn chương trình;

            - Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng và phần giao lưu văn hóa văn nghệ;

            - Lựa chọn hSSV tình nguyện tham gia công tác đón, chỉ dẫn khách mời.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức gặp mặt Cựu HSSV Khoa KTNN nhân dịp lẽ kỷ niệm “50 năm xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc”. Khoa Kỹ thuật nông nghiệp đề nghị các bộ phận phối hợp thực hiện chặt chẽ, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra để buổi gặp mặt của Khoa thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

   - Ban Giám hiệu (BC)

  - Phòng TCHC, QTĐS (phối hợp)

   - Lưu: Khoa

TRƯỞNG KHOA

 

 

Phạm Thanh Vũ

 

 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1410778

      Trang web hiện có: 46 khách

Liên kết web