TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VTEC

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Từ khi thành lập trường, bộ phận bộ phận kế toán thuộc Ban nghiệp vụ - Hành chính. Năm 1987 phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập trên cơ sở Ban nghiệp vụ - Hành chính, bộ phận kế toán tiếp tục thuộc phòng Tổ chức - Hành chính. Năm 2001 phòng Kế hoạch -Tài chính được thành lập trên cơ sở chia tách từ phòng Tổ chức – Hành chính; biên chế 03 người với chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng các định mức: thu, chi; tiêu hao vật tư, kinh tế kỹ thuật trong hoạt động giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Nhà trường.

- Tham mưu các giải pháp và kế hoạch tự chủ tài chính, nâng cao khả năng tự chủ tài chính, quản lý thu, chi tập trung; xây dựng các phương án quản lý, cân đối nguồn chi theo hướng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

- Tham mưu kế hoạch tăng các nguồn thu hợp pháp cho Nhà trường từ các nguồn kinh phí Nhà nước cấp, học phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ, dự án.

- Tham mưu công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng kịp thời, hiệu quả theo quy định hiện hành.

 

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 86 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715