Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 VTEC

Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 31/TB-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Thực hiện Thông báo số 209/TB-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2019.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo thực hiện nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 như sau:

Dịp Tết Dương lịch 2019 được nghỉ từ thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019, đi làm bù vào ngày thứ Bảy 05/01/2019. Như vậy, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV trong toàn trường sẽ nghỉ 04 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019.

Thừa lệnh Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, phòng TC-HC thông báo để các phòng, khoa, Trung tâm biết và thực hiện./.

Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Website của nhà trường.

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

  Nguyễn Hữu Phước

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 27 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715