Hội sinh viên VTEC

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN KHÓA III NHIỆM KỲ 2015 - 2018 HỌP PHIÊN THỨ NHẤT

Ngày 27 tháng 6 năm 2015, ĐHĐB Hội sinh viên trường Cao đẳng KT - KT

...

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC TỔ CHỨC NGÀY HỘI THANH NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-ĐTr, ngày 12/9/2019 của BTV Đoàn trường về việc tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, chương trình tập huấn kiến thức ATGT và kỹ năng LXAT”. Ngày 19/9/2019, Đoàn thanh

...

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT VĨNH PHÚC RA QUÂN “NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN”

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn - Hội năm học học 2019 - 2020, ngày 17/8/2019, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc phối hợp với Công an phường Hội hợp triển khai ra quân

...

Chuyên mục phụ

 • Đoàn thanh niên

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2022 – 2024

  Đ/c Tạ Quang Duy - Bí thư

  Đ/c Lê Hoàng Anh 

  Phó Bí thư

  Phó Chủ tịch Hội sinh viên

  Đ/c Nguyễn Tiến Thành

  Phó Bí thư

  Bí thư Liên chi đoàn khoa Kinh tế

   Đ/c Đào Thị Xuân

  Ủy viên Ban thường vụ

  Bí thư LCĐ khoa KTNN

   

  Đ/c Lưu Thị Bích Liên

  Ủy viên Ban thường vụ

  Đ/c Tạ Việt Cường

  Ủy viên  Ban chấp hành

  Đ/c Đỗ Nguyễn Đình Đạt

  Ủy viên  Ban chấp hành

  Đ/c Nguyễn Thị Hà

  Ủy viên  Ban chấp hành

  Đ/c Nguyễn Quang Hưng

  Ủy viên  Ban chấp hành

  Bí thư LCĐ khoa CNTT

  Đ/c Nguyễn Hồng Khanh

  Ủy viên  Ban chấp hành

  Đ/c Phùng Đắc Khánh

  Ủy viên  Ban chấp hành

  Bí thư LCĐ Khoa Đ-ĐT

  Đ/c Nguyễn Thị Lan

  Ủy viên  Ban chấp hành

  Đ/c Trần Văn Long

  Ủy viên  Ban chấp hành

  Đ/c Mạch Thị Nghiêm

  Ủy viên  Ban chấp hành

  Đ/c Lê Ngọc Hà

  Ủy viên  Ban chấp hành

  Bí thư LCĐ Khoa KHCB

  Đ/c Hoàng Thị Hồng Nhung

  Ủy viên  Ban chấp hành

  Đ/c Nguyễn Văn Tú

  Ủy viên  Ban chấp hành

   

  STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Ghi chú
  1

  Đ/c Tạ Quang Duy

  Bí thư Khoa Điện - Điện tử

  Đ/c Lê Hoàng Anh

  Phó Bí thư

  Phó Chủ tịch Hội sinh viên

  Khoa Điện - Điện tử

  Đ/c Nguyễn Tiến Thành

  Phó Bí thư

  Bí thư Liên chi đoàn khoa Kinh tế

  Khoa Kinh tế

  Đ/c Đào Thị Xuân

  Ủy viên Ban thường vụ

  Bí thư Liên chi đoàn khoa Kỹ thuật nông nghiệp

  Khoa Kỹ thuật nông nghiệp

  Đ/c Lưu Thị Bích Liên

  Ủy viên Ban thường vụ Khoa Kinh tế

  Đ/c Tạ Việt Cường

  Ủy viên Ban chấp hành Phòng Đào tạo

  Đ/c Đỗ Nguyễn Đình Đạt

  Ủy viên Ban chấp hành Khoa Điện – Điện tử

  Đ/c Nguyễn Thị Hà

  Ủy viên Ban chấp hành Khoa Khoa học cơ bản

  Đ/c Nguyễn Quang Hưng

  Ủy viên Ban chấp hành

  Bí thư Liên chi đoàn khoa Công nghệ thông tin

  Khoa Công nghệ thông tin
  10 

  Đ/c Nguyễn Hồng Khanh

  Ủy viên Ban chấp hành Khoa Điện – Điện tử
  11 

  Đ/c Phùng Đắc Khánh

  Ủy viên Ban chấp hành

  Bí thư Liên chi đoàn khoa Điện – Điện tử

  Khoa Điện – Điện tử
  12 

  Đ/c Nguyễn Thị Lan

  Ủy viên Ban chấp hành Phòng Quản trị đời sống
  13 

  Đ/c Trần Văn Long

  Ủy viên Ban chấp hành

  Bí thư Liên chi đoàn khoa Cơ khí

  Khoa Cơ khí
  14 

  Đ/c Mạch Thị Nghiêm

  Ủy viên Ban chấp hành

  Khoa Kinh tế
  15 

  Đ/c Lê Ngọc Hà

  Ủy viên Ban chấp hành

  Bí thư Liên chi đoàn khoa Khoa học cơ bản

  Khoa Khoa học cơ bản
  16 

  Đ/c Hoàng Thị Hồng Nhung

  Ủy viên Ban chấp hành Khoa Công nghệ thông tin
  17 

  Đ/c Nguyễn Văn Tú

  Ủy viên Ban chấp hành Khoa Cơ khí

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 39 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715