Phòng TTKT & ĐBCL VTEC

PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

LÃNH ĐẠO PHÒNG HIỆN NAY

 Nguyễn Duy Sỹ - Trưởng phòng

Số điện thoại: 0985.434.968

ThS. Trần Quang Ngát - P.Trưởng phòng

Số điện thoại: 0984.885.237

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo. Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 211/QĐ-CĐKTKT ngày 07/12/2009 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc.

Phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng với chức năng nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh, kiểm tra trong phạm vi nhà trường theo quy định của pháp luật về thanh tra; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trong trường, các cơ quan chức năng liên quan giúp Hiệu trưởng trong công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực đào tạo, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

Trong những năm qua Phòng đã tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường theo nội quy, quy chế đảm bảo tính khách quan, minh bạch, hiệu quả. Tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng Giáo dục và đào tạo. Phối hợp các bộ phận liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn, chấp hành kỷ luật lên lớp của giáo viên, giảng viên và việc học tập của học sinh sinh viên. Thường xuyên phối hợp với phòng Đào tạo, phòng công tác học sinh - sinh viên và các bộ phận liên quan đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo các ngành học thông qua việc khảo sát học sinh - sinh viên và các đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh có học sinh - sinh viên của trường làm việc. Đề xuất nhiều giải pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng uy tín, thương hiệu của nhà trường.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

STT Họ và tên Chức vụ
1 CN. Nguyễn Duy Sỹ Trưởng phòng
2 ThS. Trần Quang Ngát P.Trưởng phòng
3 ThS. Nguyễn Thị Thúy Giảng viên
4 ThS. Lê Thị Quỳnh Nga Giảng viên

Tập thể cán bộ, giáo viên phòng TTrKT&ĐBCL

 

TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KHÂU THEN CHỐT ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÓ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VĨNH PHÚC

Tự đánh giá chương trình đào tạo là quá trình cơ sở giáo dục dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo để xem xét, báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác làm căn cứ tiến hành

...

Đánh giá chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ giáo viên GDNN

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (pl1.doc)
...

Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển trường (1968-2018) và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sáng ngày 20 tháng 11 năm 2018, Trường Cao đẳng kinh tê – kỹ thuật đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng & phát

...

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên năm học 2018-2019

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

mẫu đánh giá GVGV 2018

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

CV công tác ĐBCL GDNN theo TT 08 .2018

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

Kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (mau.doc)
...

Đại hội công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

Sáng 23 tháng 9 năm 2017, Công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Kiều Thị Ánh Nguyệt –UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh

...

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 17 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715