Phòng KHCN&ĐN VTEC

 Thành tích tập thể: Cờ thi đua của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2016-2017;  Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2014-2015, 2015-2016; Tập thể lao động xuất sắc của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 và nhiều phần thưởng cao quý cho các cá nhân qua các thời kỳ. 

Tập thể cán bộ, nhân viên phòng Khoa học công nghệ và Đối ngoại

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Phòng KHCN & HTQT được thành lập tháng 6 năm 2010, đến tháng 6 năm 2013 được đổi tên thành Phòng Khoa học công nghệ và Đối ngoại.

Chức năng, nhiệm vụ phòng: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học cấp trường, thực nhiệm vụ khoa học cấp trên giao; Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học; Tổ chức và thực hiện biên soạn, nghiệm thu bài giảng, xuất bản giáo trình, thông tin khoa học; Phát triển các loại hình hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ; công tác thư viện và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Công tác nghiên cứu khoa học: Tổ chức thực hiện 08 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, trên 30 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường chất lượng tốt. Tổ chức biên soạn, nghiệm thu trên 200 giáo trình, bài giảng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong Nhà trường.

Công tác đối ngoại: Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường để xây dựng các mối quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục - đào tạo đặc biệt là các tỉnh Bắc Lào nước CHDCND Lào. Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo 72 lưu học sinh Lào cho các tỉnh Bắc Lào.

Công tác thư viện: Quản lý tốt tài sản thư viện, trên 11000 đầu sách giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

 

TỌA ĐÀM SINH VIÊN THỜI ĐẠI 4.0

Thực hiện kế hoạch số 56 /KH-CĐKTKT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về việc tổ chức tọa đàm sinh viên thời đại 4.0 .

...

BÀN GIAO LƯU HỌC SINH LÀO HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG VIỆT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-CĐKTKT ngày 28/8/2019 Về việc tổ chức buổi bàn giao Lưu học sinh Lào khóa 3 hoàn thành chương trình Tiếng Việt tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ

...

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH LÀ CHIẾN LƯỢC ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Những năm qua, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục Quốc phòng - An Ninh, nhằm giúp HS, SV trong việc nâng cao nhận thức, rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần

...

AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG HỌC SINH SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC

         Mỗi năm, tai nạn giao thông đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng của con nguời. Vì thế tai nạn giao thông đã trở thành một vấn nạn đáng báo động đối với toàn thế giới nói chung và nước ta nói riêng. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là sự

...

“TUẦN HSSV ĐẦU KHÓA” HÀNH TRANG ĐẦU TIÊN CỦA QUÃNG ĐỜI HỌC SINH.

            Thực hiện Kế hoạch số: 37/KH-CĐKTKT ngày 26 tháng 7 năm 2019, nhà trường tổ chức “Tuần HSSV đầu khóa” năm học 2019-2020. Thời gian diễn ra vào ngày 05 tháng 8 năm 2019.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện kế hoạch số 36/KH-CĐKTKT ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019.

          Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019 trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức

...

TRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TẾ KỸ THUẬT VĨNH PHÚC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019

Căn cứ Văn bản số 1034/SLĐTBXH-DN ngày 26/6/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ quản lý, giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV.

...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC THAM DỰ HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM CẤP TỈNH NĂM 2019

            Thực hiện Kế hoạch 64/KH-BTC ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tham dự hội thi 02 thiết bị: Thực tập đo lường và cảm

...

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1415429

      Trang web hiện có: 37 khách

Liên kết web