Phòng Quản trị - Đời sống VTEC

VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP “START – UP IDEA” LẦN THỨ I, NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch số 51-KH/ĐTr, ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT VĨNH PHÚC TỔ CHỨC CUỘC THI “CHUYẾN ĐÒ TRI THỨC”

Thực hiện kế hoạch số 50/KH - CĐKTKT ngày 22/8/2018 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh, sinh viên năm học 2018-2019; Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

...

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

...

Giữ gìn trang thiết bị, vệ sinh môi trường

   UBND TỈNH VĨNH

...

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh mùa hè

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện kế hoạch số 592/KH-CĐKTKT về việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh sinh viên năm học 2017-2018.

...

Gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, ngày 13/4/2017, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các em lưu học sinh Lào được tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ đào tạo đang học tập tại Việt Nam.

...

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện kế hoạch số 40/KH-CĐKTKT về việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh sinh viên năm học 2016-2017. Trong hai ngày 23 và 24/11/2016, Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm Bảo vệ sức khỏe

...

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1395061

      Trang web hiện có: 96 khách

Liên kết web