Khoa Cơ khí VTEC

KHOA CƠ KHÍ HƯỚNG TỚI HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM TOÀN QUỐC NĂM 2016

Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc là hoạt động định kỳ với mục đích phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ giảng viên, giáo viên trong việc tự làm thiết bị dạy nghề phục vụ cho giảng dạy, học tập, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà

...

KHOA CƠ KHÍ VỚI HỘI THI THIẾT BỊ TỰ LÀM NĂM 2016

Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm là hoạt động định kỳ nhằm mục đích khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong việc tự làm thiết bị dạy nghề, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đây cũng là cơ hội để các đoàn có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về sáng chế, cải tiến thiết bị dạy nghề.

...

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA, TỔ MÔN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – KT VĨNH PHÚC

...

Bài học từ chiếc bẫy chuột

Khi bạn nghe thấy ai đó đang gặp khó khăn dù chuyện đó chẳng "ăn nhập” gì tới bạn, hãy nhớ rằng khi một người trong chúng ta gặp nguy khốn, nghĩa là tất cả chúng ta đều có nguy cơ gặp nguy khốn.

...

KHOA CƠ KHÍ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TAY NGHỀ TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2016

Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ tay nghề, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Khoa Cơ khí, trường

...

KHOA CƠ KHÍ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TAY NGHỀ TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2016

Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ tay nghề, phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Khoa Cơ khí, trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc

...

GẶP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 6/12/2015 VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2015

Hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015), 26 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2015), 26 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam 6/12/1989 - 6/12/2015) và kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh trường Cao

...

Tổ Cơ khí động lực – Khoa Cơ khí tập huấn kỹ năng nghề quốc gia

Thực hiện theo quyết định số: 5066/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/9/2015 về việc triệu tập học viên lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề cho giáo viên dạy nghề năm 2015 của Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc đã cử đoàn cán bộ giáo viên tham gia khoá tập huấn tại trường

...

Lượt truy cập

1387042

      Trang web hiện có: 23 khách

Liên kết web