Khoa Điện - Điện tử VTEC

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY

ThS. Tạ Quang Duy - Trưởng khoa

Số điện thoại: 0969.014.666

ThS. Trần Quyền Quý - Phó trưởng khoa

Số điện thoại: 0948.483.148 

 THÀNH TÍCH

          Thành tích tập thể: Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng đơn vị xuất sắc năm học 2011 - 2012; Bằng khen của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011- 2012; 2013-2014; 2015-2016; Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh năm học 2008-2009; 2009-2010; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2015-2016-2017 và nhiều phần thưởng cao quý cho các cá nhân qua các thời kỳ.

         TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Năm 1989 Tổ bộ môn Điện được thành lập. Tổ trực thuộc trường Dạy nghề nông nghiệp Vĩnh Phú, tổ gồm 5 thầy giáo. Tổ trưởng bộ môn là thầy Tạ Quang Thảo. Qui mô đào tạo 150 học sinh/năm.

- Năm 1997 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, trường Dạy nghề Nông nghiệp Vĩnh Phú được đổi tên thành trường Nông nghiệp Vĩnh Phúc, đến năm 1998 được nâng cấp thành Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Tổ bộ môn Điện được sáp nhập với tổ môn Cơ khí thành Ban cơ điện, ban đầu gồm 12 thầy cô giáo. Trưởng ban là thầy Nguyễn Văn Xuân. Qui mô đào tạo 400 học sinh/năm.

- Năm 2001 Ban Cơ điện được đổi tên thành Khoa Cơ điện. Trưởng khoa là thầy Nguyễn Văn Xuân.

- Năm 2005 Khoa Điện được thành lập trên cơ sở tách Khoa Cơ điện thành Khoa Điện và khoa Cơ khí, khoa Điện gồm 12 thầy cô giáo và một giáo vụ. Trưởng khoa là thầy Nguyễn Văn Sáng. Qui mô đào tạo 600 học sinh/năm.

- Năm 2007 trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc và Khoa Điện được đổi tên thành Khoa Điện – Điện tử, khoa gồm 15 thầy cô giáo và một giáo vụ. Trưởng khoa là thầy Nguyễn Văn Sáng. Qui mô đào tạo 750 học sinh, sinh viên/năm.

- Hiện tại các giảng viên trong khoa đều có trình độ trên chuẩn (đều có trình độ thạc sĩ, 01 thầy đang làm nghiên cứu sinh), 02 thầy cô là giảng viên chính.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN KHOA HIỆN TẠI

STT Họ và tên  Chức vụ 
1 ThS. Tạ Quang Duy Trưởng khoa
2 ThS. Trần Quyền Quý P. Trưởng khoa
3 ThS. Lê Hoàng Anh Tổ trưởng tổ Điện tử - Tự động hóa
4 ThS. Phan Thị Thu Thủy Tổ trưởng tổ Điện công nghiệp - Điện lạnh
5 ThS. Nguyễn Quốc Hùng Giảng viên
6 ThS. Lương Hồng Sơn Giảng viên
7 ThS. Hoàng Thị Hằng Giảng viên
8 ThS. Cao Đức Tuấn Giảng viên
9 ThS. Thiều Văn Huấn Giảng viên
10 ThS. Trần Thị Tịnh Giảng viên
11 ThS. Hồ Thị Thu Minh Giảng viên
12 ThS. Trần Ngọc Linh Giảng viên
13 ThS. Cao Thị Quyên Giảng viên
14 ThS. Nguyễn Thị Hương Giảng viên
15 KS. Nguyễn Thị Bích Thuận Giảng viên
16 KS. Đỗ Nguyễn Đình Đạt Giảng viên
17 KS. Phùng Đắc Khánh Giảng viên
18 KS. Phạm Minh Hiếu Giảng viên
19 CN. Đào Thị Thanh Tâm Giáo vụ
 
 
 
Tập thể cán bộ, giáo viên khoa Điện - Điện tử
 
 

 

KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI BẢO VỆ ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO CÁC LỚP CAO ĐĂNG CUỐI KHÓA

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Nhà trường, các kế hoạch về việc tổ chức bảo vệ đồ án thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Cao đẳng năm cuối các chuyên ngành CNKT Điện - Điện tử, Điện công nghiệp và CNKT Điều khiển và Tự động hóa. Ngày 16, 18 tháng 6 năm 2024 vừa

...

SINH VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN NA HANG - TUYÊN QUANG

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024, thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc đào tạo nguồn

...

SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỒ ÁN HỌC PHẦN VI ĐIỀU KHIỂN

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024. Buổi sáng, ngày 11 tháng 5 năm

...

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2027

      Thực hiện kế hoạch số 36-KH/ĐTr, ngày 25 tháng 01 năm 2024 về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐ KT - KT Vĩnh Phúc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2027”. Ngày 13/04/2024, Liên chi
...

TỔ ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HOÁ TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HOÁ

Công nghệ kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá là một trong những ngành có vai trò quan trọng trong sinh hoạt

...

KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN HỌC PHẦN PLC NĂM HỌC 2023 - 2024

Đồ án học phần là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo các ngành, việc thực hiện đồ án học phần giúp sinh viên có thêm những kiến thức chuyên sâu về ngành học, tăng khả năng tự nghiên cứu, chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức để hoàn thành nội dung
...

GIÁO VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ THAM GIA HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN CẤP TỈNH NĂM 2023

Thực hiện công văn số 2525/SLĐTBXH-NG, ngày 21/09/2023 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuẩn bị Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp

...

Các bài khác...

  1. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI
  2. SINH VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC ĐỢT THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM TẠI CÔNG TY NEWEB - HÀ NAM
  3. CHI BỘ KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI THÁNG 07 NĂM 2023
  4. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG ĐIỆN K13 VÀ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG K5
  5. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SINH VIÊN HỌC LIÊN THÔNG CÁC CHUYÊN NGÀNH THÔNG QUA THỰC HIỆN ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
  6. GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2023
  7. TỔ ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2023
  8. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ, NHIỆM KỲ 2023 - 2025
  9. HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, SINH VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
  10. GIẢNG VIÊN TỔ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982 790 924
Mr. Bình 0989 465 017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988 265 268
Mr. Hải 0963 892 678
Mrs. Thúy 0988 384 555
Mr. Thọ 0972 141 081
Mrs. Yến 0982 628 428
Mrs Lan 0972 579 533
Mss. Phương 0348 671 196

Lượt truy cập

1440694

      Trang web hiện có: 190 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715