Khoa Kỹ thuật nông nghiệp VTEC

Khoa Kỹ thuật nông nghiệp tổ chức gặp mặt các thế hệ giáo viên và HSSV nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Sáng ngày 18/11/2018, khoa Kỹ thuật nông nghiệp đã tổ chức chương trình gặp mặt với chủ đề "Gặp mặt cựu cán bộ, giáo viên và HSSV  nhân dịp 50 năm thành lập Trường". Tại buổi gặp mặt của khoa KTNN, hơn 200 cựu HSSV các khóa đến dự đông đủ. Trong số

...

Kế hoạch tổ chức “Gặp mặt các thế hệ Học sinh, Sinh viên Khoa KTNN” nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT VĨNH PHÚC
...

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Tổ bộ môn Chăn nuôi thú y được thành lập năm 1997 trực thuộc trường Dạy nghề nông nghiệp Vĩnh Phúc. Tháng 6/1998 trường Trung học kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở trường Dạy nghề nông nghiệp; Tổ bộ môn Chăn nuôi thú y đổi tên thành Tổ Kỹ thuật nông nghiệp. Đến năm

...

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH DỊCH VỤ THÚ Y TẠI KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Hiện nay, đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội, đặc biệt là nhu cầu của các Doanh nghiệp luôn là mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt của các cơ sở đào tạo. Trường Cao đẳng kinh tế- kỹ thuật là cơ sở đào tạo luôn tiên phong trong đổi

...

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, trang bị những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết và định hướng nghề nghiệp cho HSSV, thực hiện Kế hoạch số 02/KH-KTNN, sáng ngày 6/9/2018, Khoa Kỹ thuật nông nghiệp phối hợp với Công ty TNHH TM BIOFARM Hà Nội tổ chức Hoạt động ngoại khóa cho HSSV của Khoa với chủ đề “Định hướng và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh –

...

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, trang bị những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết và định hướng nghề nghiệp cho HSSV, thực hiện Kế hoạch số 02/KH-KTNN, sáng ngày 6/9/2018, Khoa Kỹ thuật nông nghiệp phối hợp với Công ty TNHH TM BIOFARM Hà Nội tổ chức Hoạt động ngoại khóa cho HSSV của Khoa với chủ đề “Định hướng và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh –

...

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA GIÁO VIÊN

Để nâng cao chuyên, rèn luyện nghiệp vụ, tăng cường thực tế đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, đặc biệt dạy học đi đôi với thực hành. Khoa kỹ thuật nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch và liên hệ với trại lợn Tam Dương – Vĩnh Phúc và cử giáo viên đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn, tay nghề từ 09/4/

...

HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA LƯU HỌC SINH LÀO TẠI KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Thực hiện văn bản số 129/CĐKTKT- ĐT, ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc về việc nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ tiếng Việt, tiếng Việt chuyên

...

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1406037

      Trang web hiện có: 50 khách

Liên kết web