Khoa Lý luận chính trị VTEC

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

1. Một số nội dung cơ bản

...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẶC XÁ NĂM 2018 CÓ HIỆU LỰC VÀO NGÀY 01/7/ 2019.

Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Đặc xá số 30/2018/QH14. Luật gồm 06 chương, 39 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Đặc xá năm 2018 có những điểm mới so với Luật Đặc xá năm

...

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ

Ngày 03 tháng 6 năm 2019, dưới sự chủ trì của ThS. Lường Thị Pó - Trưởng khoa, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: Một số chỉ tiêu cơ bản trong phân tích kinh tế

...

TÌM HIỂU VỀ CUỘC CÁCH MẠNG SẮC MÀU TRÊN THẾ GIỚI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Ngày 25 tháng 4 năm 201

...

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ HỆ: TRUNG CẤP NGHỀ - NĂM 2019

A. Phần câu hỏi trả lời nhanh

1. Em hãy cho biết ai là người sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin?

...

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

Cổng chính vào đền Hùng

  • Lịch sử ngày giỗ tổ Hùng
...

CÂU HỎI ÔN TẬP NGOẠI KHÓA 2019

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ PHÁP LUẬT GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN ĐƯỢC ÁP DỤNG GIẢNG DẠY TRONG MÔN LUẬT KINH TẾ

Nhằm nâng cao

...

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1410778

      Trang web hiện có: 36 khách

Liên kết web