Khoa Lý luận chính trị VTEC

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2019

Theo các số liệu của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm công bố trong buổi họp báo công bố về tình hình kinh tế - xã hội năm

...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC ĐƯA SINH VIÊN CAO ĐẲNG NĂM THỨ NHẤT ĐI THĂM QUAN VÀ HỌC TẬP THỰC TẾ TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

Thực hiện chương trình đào tạo năm học 2019 - 2020, nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn của sinh viên về lịch sử hình thành, phát triển, lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ngày 20/11 và 7/12

...

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

Lòng nhân ái là một giá trị bền vững, là nhân tố quan trọng hàng đầu tác động đời sống văn hóa tinh thần và trở thành truyền thống, bản lĩnh Việt Nam trong

...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TỀ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC

Ở mọi thời đại lịch sử, vấn đề con người luôn là vấn đề trung tâm của xã hội. Phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ lớn đặt ra đối với các trường đại học và cao đẳng trong xu thế hội nhập và phát triển ở nước ta hiện nay. Trong môi trường dạy học,

...

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC

Trong thời kỳ mới, sự phát triển nền kinh tế thị trường đầy sôi động đã tạo nên những khởi sắc về mọi mặt đời sống vật chất; sự bùng nổ của công nghệ thông tin đang biến thế giới trở thành “thế giới phẳng”. Bối cảnh đó tác động không nhỏ đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của học sinh,

...

MỪNG TẾT ĐỘC LẬP, TƯỞNG NHỚ NGƯỜI

Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập do chính Người soạn thảo. Bản Tuyên ngôn đôc lập ấy là lời trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể thế giới của dân tộc Việt Nam về quyền độc lập, tư do của mình. Đồng thời cũng là lời

...

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

1. Một số nội dung cơ bản

...

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1426772

      Trang web hiện có: 33 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1