Khoa Lý luận chính trị VTEC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP

...

Đề cương ôn thi tốt nghiệp Trung cấp nghề 2016

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

...

VAI TRÒ CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Luật tổ chức của HĐNH và UBND số 11/2013/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và hiện nay là Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015, đã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND, theo Luật “ Đại biểu HĐND là

...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRÊN LỚP CHO SINH VIÊN

- Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCHTWW khóa VIII về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CN hóa, HĐ hóa trong điều kiện KT thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;

...

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

- Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCHTWW khóa VIII về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CN hóa, HĐ hóa trong điều kiện KT thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;

...

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ 2015- 2018

Thực hiện kế hoạch 06- KH/ĐU ngày 5 tháng 2 năm 2015 của Đảng uỷ Trường CĐ KT-KT Vĩnh Phúc về kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018. Ngày 10/3/2015 tại Hội trường trường CĐ KT-KT Vĩnh Phúc, khoa Lý luận chính trị đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2018.

Tại Đại hội đồng chí Bí thư Nguyễn Hữu Phước đã thay mặt chi bộ thông qua Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2013- 2015, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2015- 2018.

...

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1388702

      Trang web hiện có: 54 khách

Liên kết web