Chọn lại ngành học

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TUYỂN SINH

Bạn đã đăng ký

Tên ngành: Công nghệ ô tô

Khoa: Cơ khí

Hệ đào tạo: Cao đẳng Nghề

Thời gian đào tạo: 36 tháng

Thông tin cần nhập đầy đủ

Thông tin phụ