Chọn hệ đào tạo khác

HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Điều kiện học

Có bằng Trung cấp chuyên nghiệp có ngành học gần với ngành đăng ký

Không vi phạm pháp luật nhà nước

Có đầy đủ hồ sơ

Đủ điểm xét tuyển

Nộp học phí đầy đủ

Hồ sơ dự thi gồm

- Đơn xin dự thi

- Bằng trung cấp bản sao

- Bảng điểm trung cấp bản sao

- Chứng minh nhân dân bản sao

- 02 ảnh 4 x 6

Ưu tiên trong học tập

Được cấp học bổng mỗi kỳ nếu học lực giỏi

Có thể đăng ký ở ký túc xá

Được hưởng các chế độ ưu tiên, chính sách theo quy định của nhà nước.

Được đi trải nghiệm công việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp (có thu nhập)

Thời gian học

18 tháng

Sau khi tốt nghiệp

Có thể học tiếp liên thông để nâng cao trình độ lên Đại học

Được giới thiệu việc làm