Get Adobe Flash player
TUYỂN SINH

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN ( Năm học 2012-2013)

Thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2013 cập nhật lúc 15:52

              UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

                Số: 05/KH - CĐKTKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Vĩnh Yên,  ngày 27  tháng 3 năm 2013


KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN

( Năm học 2012-2013)

 

Thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng đào tạo, trường Cao đẳng KT – KT Vĩnh Phúc triển khai thực hiện việc tự đánh giá chất lượng giảng viên, giáo viên.

I. Mục đích

1. Góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại.

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên, giáo viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

3. Tạo thêm một kênh thông tin để:

- Giúp giảng viên, giáo viên có thể tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy.

- Cán bộ quản lý khoa có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên, giáo viên, đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên.

- Nhà trường có thêm cơ sở để đánh giá chất lượng giảng viên, giáo viên,

có thêm cơ sở để đưa ra quyết định quản lý phù hợp.

- Góp phần thực hiện công tác kiểm định chất lượng trường.

II. Yêu cầu

 - Các khoa tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc (theo phiếu đánh giá đính kèm)

- Các giáo viên, giảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trung thực trong việc tự đánh giá.

- Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng chủ trì, phối hợp các phòng, khoa, giáo viên, giảng viên nghiêm túc thực hiện.

- Các khoa nộp kết quả đánh giá (Phiếu đánh giá, Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá) cho phòng TTr-KT&ĐBCL trước ngày 30/5/2013.

III. Đánh giá, xếp loại chất lượng giáo viên, giảng viên

1. Cách đánh giá:

   - Đánh giá theo thang điểm 100

   - Điểm đánh giá theo công thức sau:

                    Tổng số điểm = 2,5∑ a + 2∑ b + 1,5∑ c + ∑ d + 0,5 ∑ e                                                          

* Lưu ý: TC1 nhân đôi số điểm tương ứng.                      

 2. Xếp loại:

Loại giỏi: từ 80 ÷ 100 điểm và trong đó  mức a có tỷ trọng a≥ 30%, tổng các  mức d,e có tỷ trọng ≤ 5%, tổng số điểm của tiêu chuẩn 1 ≥ 22 điểm

Loại khá: từ 70  ÷  cận 80 điểm và trong đó tổng các  mức d,e có tỷ trọng ≤ 10% , tổng số điểm của tiêu chuẩn 1 ≥ 17 điểm

Loại Trung bình khá: từ 60÷ cận 70 điểm và trong đó tổng các  mức d,e có tỷ trọng ≤ 15%,  tổng số điểm của tiêu chuẩn 1≥ 15 điểm

Loại Trung bình: từ 50 ÷ cận 60 điểm

Loại yếu:  dưới 50 điểm

Khi đủ điểm ở các mức xếp loại nhưng không đạt  điều kiện các mức a, mức d, e, tiêu chuẩn 1sẽ bị hạ 1 bậc xếp loại.

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Các PHT (c/đ);

- Các phòng, khoa (T/h);

-  Lưu VT, phòng TTrKT& ĐBCL.                                                          (Đã ký)

  

        Tạ Quang Thảo

 

 

Chưa có đánh giá.
Xem bài viết theo ngày:   Xem bài viết theo ngày

Phản hồi

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Gõ tiếng Việt Tắt Telex Vni
Họ tên:
Email:
Số điện thoại:
Tiêu đề:
Tệp đính kèm:
  Bạn chỉ được phép đính kèm các định dạng tệp: doc, zip, rar, xls, docx, xlsx, ppt, pptx, 7z, txt. Dung lượng tệp không được vượt quá 200KB
Nội dung:
Mã an toàn:
Mã an toàn
Nhập mã an toàn:
 
Đang tải ...

HỢP TÁC QUỐC TẾ

THƯ VIỆN ẢNH

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
 

19 đang trực tuyến