Phòng TTKT & ĐBCL VTEC

Chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo

Xây dựng chuẩn đầu ra

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...

Hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên, giảng dạy nghề theo chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN GIÁO VIÊN

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá môn học

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG UY TÍN CỦA KHOA

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
...

Chuẩn đầu ra trường CĐ KTKT Vĩnh Phúc

A. GIỚI THIỆU CHUNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG

1. Tên trường: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

...

Lượt truy cập

1384209

      Trang web hiện có: 8 khách

Liên kết web